TĚLOVÝCHOVNÁ SOUTĚŽ - ZDATNÍK

 

Celoročně plněna v rámci

 

předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

 
ČINNOSTI
 
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.
1. ŠVIHADLO - SKOKY 10 sekund 20 sekund 30 sekund 45 sekund 60 sekund
2. ŠPLH NA TYČI 2 metry 2,5 metru 3 metry 4 metry 5
metry
3. SKOK Z MÍSTA 100 cm 120 cm 150 cm 160 cm 180 cm
4. KOTOULY vpřed vpřed
vzad
vpřed
vzad
vpřed
vzad
sestava:
2 vpřed
+1 vzad
5. SPRINT 13 sekund 12 sekund 11 sekund 10 sekund 11 sekund
6. BĚH - VYTRVALOSTNÍ 3 minuty 5 minut 7 minut 9 minut 10 minut
7. HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM za 7 m za 10 m za 13 m za 15 m za 18
m