SBĚROVÉ AKCE - 2. POLOLETÍ

 
ÚČASTNÍCI SBĚRU
  SBÍRKA
POTRAVIN
PRO
FOD
KLOKÁNEK
TEPLICE

PLASTOVÁ
VÍČKA

VYBITÉ
BATERIE

STARÝ
PAPÍR
kusy taška kusy kg
1. HARVAN
Zdeněk
       
2. HOLÁ
Viktorie
       
3. JAROŠ
Pavel
       
4. KRÁSA
Oliver Jakub
       
5. KRATOCHVÍL
Tadeáš
       
6. KRAUS
Kristian
       
7. KUBAJKOVÁ
Nikola
       
8. LÁZŇOVSKÁ
Lenka
       
9. MAYALEH
Adam
       
10. MUCHOVÁ
Samanta
 -  - -  -
11. NOVÁK
Sebastian
       
12. PÁNOVEC
Ondřej
       
13. PIŠKOVÁ
Karolína
       
14. RYBA
Jakub
       
15. RYNEŠ
Karel
 
 
     
16. SLAVÍK
Vojtěch
       
17. ŠANDOVÁ
Marie
       
18. ŠIMEK
Daniel
     
 
 
19. ŠMEJKAL
Matyáš
       
20. ŠMÍDOVÁ
Rozálie
       
21. VASHCHYSHYNA
Karina
       
22. ŽIROVÁ
Anežka