ŘÍJEN

 

DEN STROMŮ - 20. 10. 2018

 

1 stupeň:

Truhláři mě nejlíp znají,

pěkné dřevo ze mne mají.

A já nestojím tu sám,

před školou další kamarády mám.

 

Staré a posvátné háje byly uctívány a proto i chráněny od nepaměti. Úcta k nim se přenášela z generace na generaci. V současné době se Den stromů slaví ve více jak 40 zemích světa.

 

  Zadání úkolu: Řešení úkolu:
1. Řešení hádanky strom
2. Druh stromu lípa
3. Počet stromů
(stromy v oválu parku před školou)
132 + pařez
s větvemi

 

Řešení úkolu zapsat do záznamového listu třídy.

Vložený list výtvarně zpracovat.

 

Termín odevzdání: 16. 10. - 23. 10. 2018

 

Fotografie z akce naleznete ZDE.