2. POLOLETÍ

 

POČTY

Numerické počítání:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GEOMETRIE

GEOMETRICKÉ
TVARY
Trojúhelník
Obdélník
Kruh
Čtverec
GEOMETRICKÁ
TĚLESA
Krychle
Kvádr
Kužel
Válec
Koule
Jehlan