2. POLOLETÍ

 

ČTENÍ


Analyticko-syntetická metoda:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PSANÍ

Opakovat před psaním:
Správné sezení při psaní
Správné držení psacího náčiní
Cviky k uvolňování ruky
PSANÍ PÍSMEN