1. POLOLETÍ

 

PŘÍPRAVA NA ČTENÍ

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ
 • Poznávání barev
 • Odlišný, stejný obrázek, změna vzoru
 • Dvojice obrázků
ZRAKOVÁ PAMĚŤ
 • Pexeso
SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ
 • Poznávání náslovné hlásky podle obrázku
ORIENTACE
V PROSTORU
 • Řádek - sloupec
ORIENTACE
V PROSTORU
 • Vpravo - vlevo

 

UČÍME SE ČÍST

Hlásky a písmena A, E, I, O, U, Y

 • První hlásky ve slově
 • Učíme se písmena

Hlásky a písmena B, C, Č, D, F, G, H, Ch

Hlásky a písmena J, K, L, M, N, P, R, Ř

Hlásky a písmena S, Š, T, V, Z, Ž

Budu dobře číst M, L, S, Š, P, T, K

 • Skládání slov ze známých písmen
 • Doplňování chybějícího písmene do slov
 • Vyhledávání správného slova
 • Čtení slov s porozuměním

Budu dobře číst J

 

ČTENÍ

Analyticko-syntetická metoda:
Počet slabik ve slovech
Hláska a písmeno S
Hláska a písmeno L
Hláska a písmeno M
Hláska a písmeno P
Hláska a písmeno A
Hláska a písmeno O
Hláska a písmeno U
Hláska a písmeno E
Hláska a písmeno I
Hláska a písmeno Y
Samohlásky krátké a dlouhé
Hláska a písmeno T
Hláska a písmeno J
Hláska a písmeno N
Čteme písmena
Čteme slabiky
Skládáme slova
Čteme slova
Čteme věty
1. OPAKOVÁNÍ - Čtení slov s porozuměním
Hláska a písmeno D
Hláska a písmeno K
Hláska a písmeno V
Hláska a písmeno R
Dvojhlásky AU, OU
Hláska a písmeno Z
2. OPAKOVÁNÍ - Čtení vět s porozuměním

 

PSANÍ

Opakovat před psaním:
Správné držení psacího náčiní +
Správné sezení při psaní
Písanka - 1. třída
Uvolňovací cviky - Nová škola
Písanka 1. díl - Nová škola
Písanka 2. díl - Nová škola
PSANÍ PÍSMEN