Taktik STROJ NA JEDNIČKY - opakování na celý rok

26.05.2016 19:54

Taktik STROJ NA JEDNIČKY    

= edutrenažér - vzdělávací program na domácí procvičování vědomostí získaných ve škole

 • atraktivní forma na PC nebo v mobilu
 • soutěž pro žáky o hodnotné ceny
 • bez jakékoliv  práce navíc ze strany učitele
 • vytvořené učiteli z praxe
 • výsledky každého kola přístupné přes Sborovna.cz
 • 20 kol
 • samostatné kategorie pro 2. až 9. třídu
 • tři moduly Mat, Čj, Aj
 • při každém kole elektronická zpětná vazba pro žáka
 • jednoduchá registrace
 • rodič dostává výsledky žáka po každém kole e-mailem v pdf

Modul 1 - Matematika

 • Speed Matematika - Zábavná forma počítání, při kterém v časovém limitu řešíš jednoduché matematické příklady. Spoj svoji rychlost a matematiku. Pozor, po kliknutí ti běží čas.
 • Slovní úlohy - Jednoduché on-line procvičování slovních úloh, při kterém vybíráš ze čtyř možností.
 • IQ testy - otestuj svoje IQ při zábavných logických úlohách. Dávej pozor a dvakrát si promysli správnou odpověď.
 • Mosty - Uplatni svoje matematické myšlení při spojovačkách, cílem je přijít na počet mostů spojujících ostrůvek. Na obrázku vidíš ukázku toho, jak má být správně vyřešený příklad.

Modul 2 - Český jazyk

 • Diktáty - Poslechni si nahrávku věty a následně urči, která slova jsou gramaticky správně napsaná. Tímto způsobem si procvičuješ správné psaní diktárů.
 • Slovní druhy - Perfektní způsob jak správně naučíš poznat a rozlišovat jednotlivé slovní druhy. Po pár kolech ti to už půjde od ruky.
 • Větné členy - jednoduchý nástroj ke zvládnutí a prozkoušení větných členů. Ukážeme ti, že i větné členy se dají procvičit hravě.
 • Vyjmenovaná slova - Vyjmenovaná slova budeš používat celý život, tak se je s námi pojď naučit. Doplň chybějící "i/y" do slov, čímž si procvičíš znalost vyjmenovaných slov a pravopis.
 • Čtení s porozuměním - Je velmi důležité umět správně pochopit čtený text, nejen kvůli PISA testování žáků. Tímto cvičením zvládneš čtení s porozuměním a procvičíš si svoji paměť.

Modul 3 - Anglický jazyk

 • Diktát - Angličtina jinak zní a jinak se píše. Pojď si s námi procvičit, jestli opravdu víš, jak se správně píší slova z nahrávky. ověříš si úroveň porozumění a správný přepis mluvené angličtiny.
 • Slovní zásoba - vyber správnou možnost překladu jednotlivých slov. Na výběr máš ze čtyř různých možností, slovíčko si poslechneš, abys znal jeho správnou výslovnost. Otestuj tím svoji slovní zásobu.
 • Překlad - Přelož anglické věty do češtiny, čímž si ověřuješ svoje znalosti angličtiny. Pozor, věta pod možnostmi je jen nápověda.
 • Gramatika - Stejně jako u překladu, i tady musíš přeložit věty, ale tentokrát z Čj do Aj. Pozor, věta pod možnostmi je znovu jen nápověda, nenech se nachytat.

Opakování na celý rok - registrace za cenu 250,- Kč.

Možnost vyzkoušet si demo verzi na taktik@etaktik.cz, www.strojnajednicky.cz