Projektový den "ZEMĚ"

23.04.2016 18:27

Dne 27. 4. 2016 se uskuteční projektový den "ZEMĚ" v rámci 4 vyučovacích hodin.

Organizace projektového dne:

1. hodina:   Hudební dílna (8:00 - 8:45)
 • Evokace (cca 15 minut): Motivace:
 • básnička "Sluníčko" hádanky - "Slunce"

  Do hebounkých peřinek
  z růžového kanafasu
  položilo sluníčko
  pramínky svých zlatých vlasů.

  Až se mu z nich k ránu dozdá sen,
  smát se a hřát bude celičký den.

  Co je výš než les
  a jasnější než svět? (Slunce)

   

  Časně ráno vychází,
  po nebi se prochází.
  V poledne je nejvýše,
  střechy zlatě popíše. (Slunce)

   

  V zlatém voze na obloze
  jede zlatý brouk,
  schovám se mu pod slunečník
  nebo pod klobouk. (Slunce)

 • básnička "Měsíček" hádanky "Měsíc", "Hvězdy"

  Noci vládne zlatý král,
  bílému dni sluníčko.
  Snad by někdy také spal,
  spánek tlačí na víčko.

  Pluje černou oblohou,
  na svět svítí z výšky,
  hvězdičky mu pomohou,
  píší o něm knížky.

  Hvězdičky už vyšly, sluníčko je pryč,
  Na obloze svítí velikánský míč. Co to je? (Měsíc)

   

  Bledý koláč, tma z něj ukrajuje.
  Přes oblačné hory doly pluje. (Měsíc)


  Měsíc je sem tam po nebi vodí za večera.
  A ty, co zlobí, z oblohy shodí do jezera. (Hvězdy)

   

 • Hudební dílna - zpěv písně s tematikou země: "Chválím tě, země má"
2. hodina:   Literární dílna (8:55 - 9:40)
 • Diskuse k tématu Země:

        1. Prohlížení encyklopedie a hledání planet "Sluneční soustavy"; co je planeta - tvar, velikost; říkají si vše, co o vesmíru vědí.

        2. Otázky k tématu Země: vytváření elementárního povědomí o technickém prostředí, vývoji a neustálých proměnách; o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, sluneční soustavou, Sluncem,  měsícem.

 • Literární dílna:

  1. Slabikář – str. 88, 89 – Letíme do Vesmíru

  Motivace – Vesmír, hvězdy, Slunce, Země;

  Text k předčítání – Hvězda (rozvoj slovní zásoby) ;

  Naučný text – Vesmír - Slunce a Země (technika čtení);

  Řešení šifry – každé 4. písmeno vybarvit žlutě (název Slunce)

  Kresba obrázku – Slunce (bílý rámeček)

 • VvKresba - vybarvování zeměkoule - země (plocha) - hnědá a zelená barva, voda (oceány a moře) - odstíny modré

 • 2. Slabikář – str. 90, 91 – Letíme do Vesmíru

  Komiks – čtení a vypravování příběhu;

  Vesmírné příběhy – vymýšlení příběhů (rozvoj vyjadř., fantazie)

  Písanka 4 – str.27

  Psaní písmena

  X, x – rozšiřující úkol (4 řádky)

3. hodina:   Výtvarná dílna (10:00 - 10:45)
 • VV:   Malba - Návštěvníci - Come in E. T.
 • ČspPráce s papírem - život na Zemi - Včelí plástev - komůrky a včela (vystřihování a lepení)
 • Čsp:  Pěstitelské práce - přesazování rostlin do truhlíku a kelímků
4. hodina:   Vycházka (10:55 - 11:40)
 • Vycházka do parku - pozorování živé přírody (rostliny, živočichové), neživá příroda (voda v lázeňském parku - léčivé prameny)

 

Fotografie najdete ve fotogalerii zde:

 trida-vcelicek.webnode.cz/projekty-skoly-15-16/a2015-2016/projekt-zeme/

 

tř. uč. Mgr. L. Růžičková