Projektový den "OHEŇ"

07.10.2015 15:45

Dne 8. 10. 2015 se uskuteční projektový den "OHEŇ" v rámci 4 vyučovacích hodin. Tento den bude zkrácené vyučování o jednu hodinu.

Organizace projektového dne:

1. hodina:   Hudební dílna (8:00 - 8:45)
  • Evokace (cca 15 minut) - diskuse na téma oheň (kde se s ním setkávají, v jakých podobách, k čemu nám oheň slouží)
  • Hudební dílna - zpěv písní s tematikou ohně - např. "Červená se line záře"
2. hodina:   Literární dílna (8:55 - 9:40)
  • Diskuse na téma "Oheň" v literatuře - pohádka, která se týká ohně; pohádkové bytosti spojené s ohněm
  • Četba pohádky, práce s textem - např. "Čert a Káča"
3. hodina:   Výtvarná dílna (10:00 - 10:45)
  • Výzdoba třídní svíčky - sklenička od přesnídávky či marmelády; vlastní ozdoby
  • Kresba obrázku - "Ohnivý mužík"
4. hodina:   Dokončení projektu, úklid třídy (10:55 - 11:40)

 

Fotografie najdete ve fotogalerii zde:

trida-vcelicek.webnode.cz/projekty-skoly-15-16/a2015-2016/projekt-ohen/

 

tř. uč. Mgr. L. Růžičková

Projekty školy

Projektový den "OLYMPIÁDA"

01.06.2016 18:46
Tento den se konala na naší škole pro děti OLYMPIÁDA. Všechny děti si vyzkoušely netradiční sportovní disciplíny. Třídy se přesouvaly po stanovištích, která byla rozmístěna na hřišti, v parku před školou a na dvoře velké školy. Časový harmonogram: 8:10 sraz na školním hřišti 8:15 slavnostní nástup...

Projektový den "ZEMĚ"

23.04.2016 18:27
Dne 27. 4. 2016 se uskuteční projektový den "ZEMĚ" v rámci 4 vyučovacích hodin. Organizace projektového dne: 1. hodina:   Hudební dílna (8:00 - 8:45) Evokace (cca 15 minut): Motivace: básnička "Sluníčko" hádanky - "Slunce" Do hebounkých...

Projektový den "VELIKONOČNÍ DÍLNY"

17.03.2016 18:36
V úterý 23. 3. 2016 se koná projektový den "VELIKONOČNÍ DÍLNY". Budou probíhat v době vyučování od 8:00 hodin - 11:40 hodin. Dnes si děti z 1. stupně (1. - 3. třídy) mohly vybírat z devíti nabízených dílen. Do zvolených dílen se zapisovaly k jednotlivým vyučujícím. Žáci, kteří dnes nebyli ve škole,...

Projektový den "VODA"

24.01.2016 11:28
Dne 28. 1. 2016 se uskuteční projektový den "VODA" v rámci 3 vyučovacích hodin. V průběhu 4. vyučovací hodiny se rozdává vysvědčení za 1. pololetí. Tento den je zkrácené vyučování (5. hodina se nekoná). Organizace projektového dne: 1. hodina:   Hudební dílna (8:00 - 8:45) Evokace (cca...

Projektový den "VZDUCH"

16.11.2015 18:15
Dne 18. 11. 2015 se uskuteční projektový den "VZDUCH" v rámci 4 vyučovacích hodin. Tento den bude zkrácené vyučování o jednu hodinu. Organizace projektového dne: 1. hodina:   Hudební dílna (8:00 - 8:45) Evokace (cca 15 minut) - diskuse na téma vzduch (k čemu je vzduch potřebný, kde ho...

Projekt "GALERIE TEPLICE"

15.10.2015 16:45
V projektu "Galerie Teplice" se představí na výstavě 3. 11. 2015 všechny třídy, zájmové útvary a družiny naší školy. Třída 1. C se zde bude prezentovat prací, kdy nás inspirovalo roční období - podzim. Děti vytvářely z balícího papíru technikou koláže "žaludy pro veverku". Žáci z výtvarného kroužku...

Projektový den "OHEŇ"

07.10.2015 15:45
Dne 8. 10. 2015 se uskuteční projektový den "OHEŇ" v rámci 4 vyučovacích hodin. Tento den bude zkrácené vyučování o jednu hodinu. Organizace projektového dne: 1. hodina:   Hudební dílna (8:00 - 8:45) Evokace (cca 15 minut) - diskuse na téma oheň (kde se s ním setkávají, v jakých...