Mobilní TRILOPARK

05.05.2016 21:03

Ve středu 4. 5. nás navštívil "mobilní TRILOPARK". Vzhledem k nepřízni počasí se tato akce uskutečnila v malé tělocvičně.

Děti byly rozděleny do tří skupin. Postupně se střídaly na stanovištích, kde odkrývaly pomocí štětečků dinosaura, na dalším tvořily sádrové odlitky zkamenělin a také hledaly reálné fosílie. V rámci jedné hodiny se děti seznámily s nejstarší dějinnou etapou, pravěkými živočichy a prací archeologa a paleontologa.

Dětem se tato akce líbila a na památku si odnesly sádrové odlitky. Ty jsme si dnes nabarvily, aby vypadaly jako skutečné.

Vysvětlení pojmů:

Pravěk je tak nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Zahrnuje období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury od nejstarších nálezů (asi 3 miliony let př. n. l., rozhraní třetihor a čtvrtohor) do vzniku "vysokých kultur" a zavedení písma. Namísto chybějících písemných pramenů jsou zdrojem bližšího poznání pro období pravěku kosterní pozůstatky a hmotné památky dávných kultur.

Paleontologie je přírodní věda, která se zabývá studiem zkamenělin.

Archeologie je věda studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenů. Mezi ně patří lidské výtvory (artefakty), ale i zbytky přírodního původu, které byly člověkem neúmyslně ovlivněné (ekofakty). Jedná se o hmotné, nikoliv písemné prameny.

 

Fotografie najdete ve fotogalerii zde:

trida-vcelicek.webnode.cz/a1-c-2015-2016/a2015-2016/mobilni-trilopark/

 

tř. uč. Mgr. Libuše Růžičková