Informace pro rodiče a děti - "BĚH PRO KRYŠTOFA"

15.04.2016 15:47

Vážení rodiče,

naše škola U Nových Lázní se rozhodla podpořit ve spolupráci s Kontem Bariéry a akcí Run and Help,

tělesně postiženého chlapce formou charitativního běhu.

Termín akce: pátek 22. 4. 2016 od 9:00 hod. - do 11:00 hod. v parku před školou.

Startovným ve výši 20,- Kč/osobu (dle uvážení i více) podpoříme dobrou věc a ještě si protáhneme tělo.

Budeme velice rádi, když se k nám připojíte.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tř. uč. Mgr. Libuše Růžičková