Informace pro rodiče a děti - Taktik STROJ NA JEDNIČKY

26.05.2016 19:40

Text pro žáky 1. - 4. ročníku

Milé děti, nyní Vám rozdám karty s přihlašovacími údaji do Stroje na jedničky. Je to počítačový program a soutěž na získávání jedniček v dalším školním roce. Čím víc ho budete hrát, tím víc jedniček získáte. Můžete hrát na PC, tabletu nebo i na mobilu a vyhrát zajímavé ceny jako je Playstation, mobil nebo jízdní kolo. Soutěžit budete s dětmi z celé České republiky.

Ve Stroji na jedničky na vás čekají zábavné úlohy z českého jazyka, angličtiny i matematiky. Karty, které vám teď rozdám, ukažte doma rodičům, a podívejte se spolu s nimi na stránku www.strojnajednicky.cz (je to napsané tady na kartě v červeném obdélníčku).

Soutěž začne v září. Po celý rok budete objevovat ve svém Stroji na jedničky každé dva týdny nové úlohy. Když úlohy vyřešíte, ihned uvidíte, jestli jsou zodpovězeny správně, a taky kolik jste získali bodů. Na konci roku bude losování o Playstation, mobilní telefon a jízdní kolo. Čím více bodů získáte, tím větší šanci v losování budete mít.

Každá karta má unikátní kód. Nikdo z vás nemá stejný kód jako spolužák. Ti z vás, kteří se budou chtít do soutěže zapojit, mi přinesou 250,- Kč a já si zapíšu jméno a kód na kartě. Kartu vám následně vrátím. Ostatní mi karty odevzdají.

Kód na kartě slouží jako heslo, kterým se koncem června přihlásíte do Stroje na jedničky.

Takže to shrnu. Ukažte rodičům karty, které dostanete. Podívejte se s rodiči na stránku www.strojnajednicky.cz. Ti, kteří chtějí příští rok soutěžit, přinesou do 2 dnů 250,- Kč a kartu si po zapsání kódu učitelem nechají. Ti, kteří soutěžit nechtějí, karty do 2 dnů vrátí.

 

Další informace najdete zde: trida-vcelicek.webnode.cz/news/taktik-stroj-na-jednicky-opakovani-na-cely-rok/

 

tř. uč. Mgr. L. Růžičková