Informace pro rodiče a děti - sběrové akce

12.03.2016 12:51

Ráda bych připomněla všem dětem, že i v tomto pololetí pokračují sběrové akce. Soutěžíme i s ostatními třídami naší školy.

Jedná se o sběr:

1) starého papíru - do 50 kg do školy; nad 50 kg odvoz do sběrných surovin (ulice Novosedlická 17)

2) plastových víček (množství - do igelitové tašky)

3) použitých baterií - prosím o spočítání a zapsání kusů

Děkuji všem rodičům i prarodičům za spolupráci a podporu dětí naší třídy.

 

tř. uč. Mgr. L. Růžičková