1. třída (2018 - 2019)

 

AKCE ŠKOLY A TŘÍDY
21. 9. 2018
(pátek)
FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ (od 9:00 hod.)
21. 9. 2018
(pátek)
CVIČENÍ V PŘÍRODĚ (3. + 4. hod.) - Písečný vrch, dětské hřiště
 
5. 10. 2018
(pátek)
VYCHÁZKA - Park U Nových lázní (v hodině Prv)
9. 10. 2018
(úterý)
INTERAKTIVNÍ BESEDA POLICIE ČR -
MP - Rizikové sporty a chování v dopravě + cizí lidé (3. hod.)
23. 10. 2018
(úterý)
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "Co se vleče, neuteče"-
KREJČÍK HONZA
- Kino Květen
26. 10. 2018
(pátek)
OCENĚNÍ ZA SBĚR KAŠTANŮ - fotografování a odměny pro účastníky sběru
31. 10. 2018
(středa)
HALLOWEEN ve škole - Výuka v maskách (masky strašidel, čarodějnic a čarodějů, duchů, kostry, černá kočka, netopýr, pavouk apod.).
Zkrácené vyučování - od 8:00 hod. - do 11:40 hod.
8. 11. 2018
(čtvrtek)
FOTOGRAFOVÁNÍ PRVNÍCH TŘÍD - Naši prvňáci
www.denik.cz
(v tištěné podobě 5. 12. 2018)
15. 11. 2018
(čtvrtek)
VÝUKOVÝ PROGRAM - DDM Duchcov -
Adventní věnec
(3. + 4 hod.)
21. 11. 2018
(středa)
VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ - p. Kropáčková,
jen pro zájemce, placení předem, částka 290,-Kč,
od 9:00 hod.
30. 11. 2018
(pátek)
SBÍRKA PRO ÚTULKY PEJSKŮ A KOČIČEK
(ŽIM, KRUPKA) - ukončení sbírky, fotografování, poděkování účastníkům.
3. 12.-
21. 12. 2018
(pondělí-pátek)
ADVENTNÍ KALENDÁŘ - čísla 1-24
sladkosti v pytlíčcích pro děti
5. 12. 2018
(středa)
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - 1. - 3. hodina
 
18. 12. 2018
(úterý)
VÁNOČNÍ AKADEMIE - pro prvňáčky 1.ABC
(10:00 hod.)
21. 12. 2018
(pátek)
VÁNOČNÍ BESÍDKA - ve třídě (1. - 4. hodina),
výuka s vánoční tematikou, předávání dárečků (dvojice, jedna trojice), pití čaje + ochutnávání cukroví
15. 1. 2019
(úterý)
RECITAČNÍ SOUTĚŽ - třídní kolo - účast celé třídy - báseň o 3 slokách; výběr 3 žáků - do školního kola postupuje 1 žák, 2 žáci jsou náhradníci. 
29. 1. 2019
(úterý)
RECITAČNÍ SOUTĚŽ - školní kolo - 1 nejlepší recitátor třídy; žáci soutěží v několika kategoriích
31. 1. 2019
(čtvrtek)
Rozdávání výpisu VYSVĚDČENÍ + POCHVALNÝCH LISTŮ, oceňování SBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ
- třída (4. vyučovací hodina)
22. 2. 2019
(pátek)
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "O Smolíčkovi"-
- Krušnohorské divadlo Teplice (10:00 hod.)
15. 3. 2019
(pátek)
NÁVŠTĚVA VÝSTAVY - výtvarných prací žáků ZUŠ Teplice - Jízdárna teplického zámku
(10:00 - 11:40 hod.)
2. 4.
2019
(úterý)
ŠKOLA V POHYBU - MŠ tělocvična
(2. hodina - 8:55 - 9:45 hod.)
5. 4.
2019
(pátek)
UKLIĎME SVĚT - park UNL
(4. hodina - 10:55 - 11:40 hod.)
8. 4.
2019
(úterý)
Hudební revue MARIONETY - MŠ tělocvična (1. - 3. třída - čas: dle rozpisu 2. a 3. hod.)
15. 4.
- 17. 4. 2019
(pondělí - středa)
BAREVNÝ VELIKONOČNÍ TÝDEN -
pondělí (přijdeme v modrém oblečení),
úterý (přijdeme ve žlutém oblečení),
středa (přijdeme v šedém oblečení)
9. 5.
2019
(čtvrtek)
VÝUKOVÝ PROGRAM - DDM Duchcov -
Perníkové srdce
(3. + 4. hod.)
21. 5.
2019
(úterý)
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE - Nábor na FOTBAL -
Modlany (1. - 2. třídy - čas: 8:30 - 11:30 hod.)
22. 5.
2019
(středa)
FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD - foto společné (30,- Kč), skupinka (3 fotky - 60,- Kč; další za 20,- Kč)
31. 5.
2019
(pátek)
MDD - filmové představení "V OBLACÍCH"
- Kino KVĚTEN - MŠ (1. - 3. roč.), od 9:00 hod.
5. 6.
2019
(středa)
ŠKOLA ZDRAVÉ 5 - 1.C (1. + 2. hod.)
18. 6.
2019
(úterý)
ŠKOLNÍ VÝLET - Zoopark Chomutov - 1.A + 1.C
(8:00 - 13:30 hod.), dopravce p. Dudek
20. 6.
2019
(čtvrtek)
BIOPARK - Gymnázium Teplice - 1.C
(od 9:00 hod.)
26. 6.
2019
(středa)
ŠKOLNÍ AKADEMIE - vystoupení dětí jednotlivých tříd - v Mušli - od 14:00 hod.
Téma: "Cesta kolem světa"